Akkreditering af sundhedsklinikker

      

Til dig, der er ejer af en sundhedsklinik, der skal akkrediteres, er der hjælp at hente.

IKAS driver og udvikler Den Danske Kvalitets Model (DDKM) og er i gang med at akkreditere samtlige sundhedsaktører i sundhedsvæsenet. 

Følgende sundhedsklinikker/aktører er i gang med akkreditering:

  • Psykologer
  • Fysioterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Fodterapeuter
  • Privatpraktiserende speciallæger (re-akkreditering)
  • Apoteker (re-akkreditering)

CompleteCompliance kan give jer overblikket i forløbet frem mod survey og hjælpe med det store arbejde, der skal gøres. Et forløb vil ofte starte med, at vi sammen gennemgår de standarder, som er gældende på det pågældende fagområde. Så får vi et overblik over, hvor I lever op til standarderne, men måske mangler at få nedskrevet alt det rigtige I gør. Og vi får et billede af, hvor I i dag har en praksis, der skal ændres, for at I kan blive akkrediteret.  

Vi lægger sammen en plan for forløbet, som typisk vil gå ud på, at jeg efter drøftelser med jer, nedskriver de nødvendige retningslinjer. Herefter får I råd og vejledning til at implementere dem i jeres klinik. Jeg kan også deltage i opstartsmødet med IKAS og være tilstede under selve surveyet.

Læs mere om akkreditering på: https://www.ikas.dk/den-danske-kvalitetsmodel/

Hvis I ikke allerede har gjort jeres klinik klar til at overholde de nye persondataregler, er det oplagt at gøre dette i samme omgang. Da en del af arbejdet både i forbindelse med persondatareglerne og akkrediteringen er at lære klinikken at kende, og de arbejdsgange I har, spares der både tid og penge, hvis begge opgaver løses samtidig.