Om CompleteCompliance

Bag CompleteCompliance står Karina Holmark Uddin. Jeg er jurist fra Københavns Universitet og har en mangeårig karriere bag mig i sundhedsvæsenet, hvor jeg har beskæftiget mig med primært sundhedsret og persondataret. Jeg har stor erfaring med rådgivning og undervisning på direktionsniveau, til ledere og medarbejdere og er vant til at løse komplicerede opgaver med mange modsatrettede hensyn.

I min rådgivning lægger jeg stor vægt på at være en lyttende og troværdig samarbejdspartner, der hurtigt kortlægger mine kunders behov og leverer en ydelse, der matcher. Jeg bestræber mig altid på at levere mere end forventet – men vel at mærke ikke i form af overimplementering eller unødige papirer eller procedurer.

I mit daglige arbejde vægter jeg følgende tre værdier: Kvalitet, Ordentlighed og Rettidighed, og implementerer disse efter en målsætning om lethed og enkelhed, og med en kort men fokuseret afstand fra tanke til handling og hen mod en løsning, der afspejler kundens virksomhed og som vigtigst af alt fungerer i dagligdagen for virksomhedens kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

CompleteCompliance er dækket af en ansvarsforsikring for den rådgivning, der ydes.

For yderligere information henviser jeg til Linkedin/Karina Holmark Uddin: http://www.linkedin.com.