Privat patientvejledning

Klage og erstatning

Med 15 års sundhedsjuridisk erfaring fra sundhedsvæsenet kan jeg hjælpe dig, hvis du som patient eller pårørende har brug for hjælp til at indgive en klage. Hvis du ønsker at klage over den service, som du har modtaget fx på et hospital, kan jeg hjælpe dig med at udarbejde en klage til regionen eller til den pågældende hospitalsdirektion. Hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget – eller ikke modtaget – skal der laves en klage til Styrelsen for Patientklager. Du kan læse mere på styrelsens hjemmeside: https://stpk.dk

Hvis du ønsker at søge om erstatning, fordi du mener, at du har fået pådraget dig en skade – udover din grundsygdom – i forbindelse med behandlingen, skal du søge om erstatning hos Patienterstatningen. Du kan læse mere her: https://pebl.dk

Uanset hvad din situation er, er du meget velkommen til at kontakte mig ganske uforpligtende, og så kan vi tale om, hvilke oplevelser du har haft, og hvad du ønsker at opnå med din klage.

Et dårligt patientforløb

Jeg kan også hjælpe, hvis du er en del af et patientforløb, der ikke forløber tilfredsstillende. Jeg kan her på dine vegne tage kontakt til afdelingen med henblik på at afklare eventuelle misforståelser, så forløbet kommer tilbage på sporet. Vil du indberette en utilsigtet hændelse (UTH) eller ønsker rådgivning om patientrettigheder, kan jeg også rådgive dig om dette.

Jeg vil dog gøre dig opmærksom på, at du også har mulighed for gratis at kontakte en af regionenes patientvejledere. Du kan se et link til Region Hovedstaden og Region Sjællands patientvejledere nederst på siden. Patientvejlederne har dog kun i begrænset omfang mulighed for at skrive og assistere i en klage eller erstatningssag.

 

Kontakt mig til en uforpligtende snak, så vi kan vurdere, hvor du bedst får hjælp.

 

Region Hovedstaden:

https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/patientvejleder/Sider/Patientvejledere-i-regionen.aspx

Region Sjælland:

https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/patientvejledningen/Sider/Kontakt-patientvejledningen.aspx