Karina har undervist alle organisationens medarbejdere i GDPR. Undervisningen har været meget pædagogisk tilrettelagt. Det noget tørre stof er blev levendegjort i kraft af Karinas store erfaring med persondatabeskyttelse i praksis. Teori er på den måde blevet omsat til praksis, så vi kan anvende det i vores egen hverdag.

Vi kan klart anbefale Karina som underviser i reglerne om persondatabeskyttelse.