Interview med speciallæge i kirurgi Peter Bo Jørgensen

Efter et veloverstået forløb har jeg bedt speciallæge Peter Bo Jørgensen, der har egen Kirurgisk Klinik i Taastrup om at evaluere processen.  

                                                                                                              

”Hvad var dit udgangspunkt i forhold til GDPR arbejdet?”

”Kirurgisk Klinik blev akkrediteret for nogle år tilbage, og forud for det lå der et stort arbejde, som vi fik godt styr på. Jeg er ikke bange for den administrative del af det at have klinik, og synes jeg har både interesse for og forstand på administrative og lovgivningsmæssige krav. Og jeg mente egentlig også, at vi nemt kunne få styr på kravene i GDPR.”

”Hvorfor valgte du så alligevel at få hjælp?”

” Vi kom jo i kontakt med hinanden via vores fælles netværk og qua din baggrund som leder af direktionssekretariatet og chefsundhedsjurist på Herlev og Gentofte Hospital, faldt vores samtale naturligt på sundhedsjura og persondataforordning i en klinisk kontekst. Jeg kunne hurtigt se, at det var mere komplekst, end jeg først troede, og at jeg kunne bruge min tid bedre på mine patienter. Fx er kravene til databeskyttelse og IT-sikkerhed langt mere detaljerede, når det gælder GDPR end i akkrediteringen.”

”Hvad har du fået ud af arbejdet, og hvor lang tid har du selv brugt på det?”

”Kirurgisk Klinik lever nu op til alle krav i databeskyttelsesloven og persondataforordningen og kan til enhver tid dokumentere dette overfor Datatilsynet. Helt konkret har jeg fået lavet databehandleraftaler med leverandørerne af både mit journalsystem og lønsystem samt alle de andre nødvendige dokumenter. I forbindelse med kortlægningen har jeg fået et godt overblik over, hvor jeg behandler data, og hvilken sikkerhed og lovhjemmel, der er i de forskellige dele af processen. Det er jo den højeste grad af følsomme data, som vi læger behandler og dermed også et øget ansvar for os.

Jeg har fået alle relevante retningslinjer og fortegnelser på mail, i en printet version i en fin mappe og på et USB-stick, så jeg selv kan revidere retningslinjerne fremover.

 

 

Vi har holdt 3 møder og derudover har jeg vel selv brugt ca.  8-10 timer på arbejdet inkl. møderne”.

”Hvorfor valgte du CompleteCompliance?”

”Vi to kender som nævnt hinanden fra vores netværk, men det er ikke den egentlige årsag. Din mangeårige erfaring med sundhedsret og persondataret fra sundhedsvæsenet, og de 3 akkrediteringer, som du har været igennem på hospitalerne, giver dig en god og afgørende forståelse for, hvordan man arbejder i klinikken, og hvad der gælder af regler, hvilket gør dialogen nemmere og mindre konsulentagtig. Desuden viste det sig hurtigt, at der er mange snitflader til sundhedsjuraen, som vi jo kunne afklare med det samme, og du kunne give mig flere gode råd til nogle af de andre ideer og spørgsmål, som jeg har gjort mig om klinikken.

Og sidst men ikke mindst, så har det været et effektivt og ordentligt forløb til en fornuftig pris. Havde jeg kendt til CompleteCompliance, da klinikken skulle akkrediteres, havde jeg helt sikkert også hentet hjælp til det. ”

Fra CompleteCompliance kvitterer vi med et stort tak til Peter for de pæne ord og et godt samarbejde.